Uczniowie architekci

Moi uczniowie jako architekci. Stworzyli świetny projekt idealnego miasta, ucząc się przy okazji nazw budynków, miejsc oraz opisywania lokalizacji.