Oferta

Miejsca zajęć dla dzieci i dorosłych obejmują miejscowości na terenie Gminy Poczesna. Są to m.in. Poczesna, Nowa Wieś, Bargły, Huta Stara A, Zawodzie oraz Brzeziny Nowe.

dla dzieci

dla młodzieży

Kurs angielskiego dla młodzieży oparty jest na różnych formach komunikacji tak, aby młody człowiek nie tylko zdawał testy, ale przede wszystkim potrafił mówić w języku obcym, szczególnie w kontekście konieczności zdawania matury na egzaminie ustnym z języka angielskiego.

Przygotowanie do egzaminów

Jestem egzaminatorem OKE. Od wielu lat pracuję w maturalnych komisjach egzaminacyjnych, sprawdzam arkusze maturalne, specjalizuję się w poziomie rozszerzonym.
Zapoznam uczniów z technikami egzaminacyjnymi, przeprowadzę przez tajniki pisania (np.: maila, rozprawki, artykułu), pokażę typy zadań  na Maturze 2023.

Dla dorosłych

Prowadzimy kursy językowe dla osób dorosłych finansowane z funduszy  UE.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt.

Lekcje on-line

Zapraszamy na zajęcia indywidualne i grupowe!

20 lat doświadczenia

Skutecznie uczymy języka angielskiego. Skorzystaj z naszej oferty, jeśli chcesz, aby Twoje dziecko:

  • uczyło się skutecznie mówić po angielsku,
  • uczyło się z doświadczonym lektorem, z dobrym podejściem do dzieci,
  • uczyło się efektywnie w małej, przyjaznej grupie,
  • uczyło się języka naturalnie, metodą komunikatywną,
  • spędziło twórczo czas z dala od urządzeń elektronicznych.

Jak pracujemy?

Praca z obrazami tematycznym już od najmłodszych lat to motyw przewodni lekcji, gdyż w sposób naturalny i z wyobraźnią wyzwala reagowanie językowe.

Wykorzystanie obrazu na lekcji to głównie praca z żywym językiem, dyskusje, operowanie rzeczywistymi wyrażeniami, wprowadzanie i utrwalanie nowego słownictwa i struktur językowych w przystępnym i swobodnym stylu.

Wiem, że dziecko potrzebuje częstej zmiany aktywności, aby utrzymać wysoki poziom skupienia dlatego przeplatam zajęcia ćwiczeniami na olbrzymich puzzlach, aktywnościami w ruchu wykorzystując przy tym bogactwo dodatkowych materiałów.

Cel główny

Jest nim pomoc dzieciom w zbudowaniu pozytywnego nastawienia do nauki języka obcego. Stosuję metody nauczania pozwalające na bezstresowe i efektywne uczenie się komunikatywnego angielskiego.

Opiera się na założeniu, że dla opanowania języka obcego kluczowa jest tzw. ekspozycja znacząca, czyli słuchanie obcojęzycznych wypowiedzi, których sens jest zrozumiały ze względu na zrozumiały kontekst sytuacji.

W tej metodzie lektor posługuje  się w miarę możliwości jak najprostszym językiem, wspiera swoje wypowiedzi mimiką i gestami, powtarza ten sam komunikat na różne sposoby i okazuje radość, gdy dzieci zaczynają rozumieć, co do nich mówi. Nie prowokuje dzieci do mówienia, a gdy same zaczynają w końcu mówić, to nie poprawia ich błędnych wypowiedzi.

Wszystko to wiąże się z założeniem, że uczeń nie może doświadczać stresu ani lęku podczas zajęć językowych, gdyż takie emocje będą blokować uczenie się.

To metoda reagowania całym ciałem podczas uczenia się słów i fraz w języku angielskim. Opiera się na założeniu, że uczeniu się języka sprzyjają: milczące przysłuchiwanie się i ruch fizyczny, związany z treścią przekazu.

Nauczyciel wydaje proste polecenia i demonstruje je, aby wspomóc ich rozumienie. Uczniowie powielają te ruchy.

W tej metodzie wykorzystuje się różne rekwizyty, aby za ich pomocą tworzyć sytuacje z życia wzięte i odgrywać role.

Z jednej strony, nie wymagamy od małych dzieci mówienia, które stanowiłoby przeszkodę w wykonaniu ćwiczenia.

Z drugiej strony, praca tą metodą pozwala zaspokoić silną potrzebę ruchu u dzieci. Dzieci uwielbiają zabawy ruchowe!

Głównym celem nauki za pośrednictwem metody bezpośredniej jest kształtowanie umiejętności prowadzenia rozmowy.

Opiera się na naturalnym kontakcie uczniów z nauczycielem.